Al-Mahdi Institute : Education & Research

Research

 

AMI istraživanje ima za cilj promociju učenosti i istraživanja u svim oblastima islamskih nauka, kako iz prošlosti, tako i iz sadašnjosti, s posebnim naglaskom na istraživanjima koja će baviti praktičnim i teorijskim izazovima sa kojima se muslimani i muslimanska vjerska misao suočavaju u savremenom svijetu.

Sa svojom sposobnošću da objedini najbolje od tradicionalnih seminarskih metoda učenja i od modernih pristupa proučavanju islama i muslimanskog društva, AMI istraživanje ima cilj da stvori mjesto  za razvoj najmodernijeg istraživanja i razmišljanja, doprinoseći tako tradicionalnim seminarnim krugovima, akademskoj zajednici i širem društvu.

Neke osnovne djelatnosti AMI istraživanja uključuju:

 

Savremenske Fik-i slučaje Serije

Ovo je regularna radionica i publikacijska serija koja okuplja poznate stručnjake iz cijelog svijeta baveći se izazovima sa kojima se susreće šerijat u današnjem svijetu. Radionice omogućavaju debatu i širenje ideja, kao i rješenja briga na terenu. Kompletni izvještaji se prikupljaju i objavljuju svake godine i služe kao akademska uputnica za najmodernije mišljenje na engleskom jeziku, pokazujući tako različita opravdanja koja stoje iza svakodnevnih fik-i presuda.

 

Istraživačke Seminare

Istraživački seminari nude redovnu platformu za okupljanje Ulama, akademskih istraživača, studenata i ostalih praktičara iz različitih institucija, a zarad razmjene ideja i informacija sa ciljem da pokažu najnovija istraživanja za AMI interese u okviru studija muslimanskih društava, da ih razviju i daju im podršku.

 

Prevođenje

Olakšavanje prevođenja naučnih radova koji imaju značajan utjecaj na muslimansku vjersku misao na engleskom jeziku i koji su od interesa i za naučnu zajednicu i za zajednice na terenu, te uključuju:

JEDAN: radove koji se bave učenjem, doktrinom, ritualima i naučnom baštinom škole Ehl el-Bayt-a, i

DVA: radove koji odgovaraju na savremene izazove sa kojima se suočavaju islama i muslimanska vjerska misao. 

 

Stipendije

AMI nudi mnogo malih grantova i stipendija za podsticanje razvoja i publikaciju istraživanja u skladu sa planovima i ciljevima Al-Mahdi instituta. Stipendije podržavaju mlade učenjake i njihovu nauku koji se oslanjaju na učenja poslanika Muhammeda i njegovo besprekorno potomstvo, pružaju holističke odgovore na izazove današnje zajednice.