Al-Mahdi Institute : Education & Research

About AMI

 

Instytut Al-Mahdi został założony w 1993 roku, a jego celem jest wkład w studia nad historycznym oraz współczesnym islamem, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szyizmu imamickiego.

Akademicki rygor łączony jest w Instytucie z filozofią otwartości i niedogmatycznym podejściem do nauki, które nie zakłada żadnej konkretnej przynależności religijnej bądź filozoficznej studenta. Instytut kładzie nacisk na pielęgnowanie głębokiego szacunku dla wierzeń i wartości kulturowych wszystkich ludzi, a także na wykorzystywanie uniwersalnych nauk religijnych islamu do indywidualnego i społecznego rozwoju we współczesnym kontekście.