Al-Mahdi Institute : Education & Research

About AMI

 

Het Al-Mahdi Instituut werd in 1993 opgericht met als doel bij te dragen aan islamitische religieuze wetenschap en geleerdheid, met speciale nadruk op de Twaalver Imāmī (Ithnā ʿasharī) traditie, door betrokkenheid in zowel historische als hedendaagse dialogen.

De activiteiten van het Instituut worden gekenmerkt door de niet-dogmatische, open filosofie, gekoppeld met aandacht voor wetenschappelijke gestrengheid. Dit bevordert het streven naar voortreffelijkheid in diverse perspectieven die niet noodzakelijk beperkt zijn tot de theologische en religieuze erfenis van een specifieke traditie. Het Al-Mahdi Instituut streeft ernaar de verhouding van religieuze ideeën tot alle dimensies van het hedendaags denken en de hedendaagse cultuur te onderzoeken vanuit een gedachte waarbij het menselijke gezicht van islam, belichaamd in de leer van de profeet Mohammed en zijn vlekkeloze nageslacht, de holistische ontwikkeling van alle individuen en samenlevingen kan inspireren.