Al-Mahdi Institute : Education & Research

About AMI

 

Al-Mahdi Institut byl založen v roce 1993, s cílem přispět k muslimskému náboženskému učení s důrazem na tradici školy dvanácti imámů (Ithnāʿašarī) prostřednictvím historických i současných diskurzů.

Aktivity institutu se vyznačují svou nedogmatickou otevřenou filozofií  ve spojení s vědeckou přísností. To umožňuje získání vynikajících znalostí v řadě pespektiv, které se neomezují pouze na teologické a náboženské dědictví  žádné určité tradice. Al-Mahdi institute se snaží objevovat vztah náboženských myšlenek ke všem dimenzím současného myšlení, kultury a ducha, kde pravá humánní tvář islámu ztělesněná v učení proroka Muhammada a jeho rodiny může obohatit celkový rozvoj každého jednotlivce a každé společnosti.