Al-Mahdi Institute : Education & Research

About AMI

 

Al-Mahdi institut (AMI) osnovan je 1993. sa ciljem da proširi muslimansku vjersku nauku i učenje, s posebnim naglaskom na tradiciju Dvanaest imama (Ithnā ʿAshari), a uključujući istorijski i savremeni diskurs.

Aktivnosti Instituta obilježene su nedogmatskom,  otvorenom filozofijom, uz posebnu pažnju posvećenu naučnoj strogosti. To omogućava potragu za izvrsnošću kroz različite perspektive koje nisu ograničene na jednu određenu teološku i religijsku tradiciju. Al-Mahdi institut nastoji istražiti odnos religijskih ideja sa svim dimenzijama suvremene misli i kulture u duhu toga da ljudsko lice islama, prikazano u učenjima poslanika Muhammeda i njegovog besprekornog potomstva, može omogućiti holistički razvoj svih individua i svih društava.