Al-Mahdi Institute : Education & Research

Education

 

Instytut Al-Mahdi jest europejskim ośrodkiem edukacyjnym zapewniającym zaawansowane studia nad islamem i językiem arabskim odpowiadające potrzebom studentów żyjących w pluralistycznym i multikulturowym środowisku.

Czteroletni Program Hawza 

Czteroletni program nauczania jest zintensyfikowaną i zmodyfikowaną wersją programu tradycyjnych muzułmańskich ośrodków edukacyjnych takich jak seminaria w Nadżafie i Qum. Oferuje on studentom gruntowne wykształcenie w zakresie czytania, analizy i kontekstualizacji klasycznych źródeł tekstowych z naciskiem na wykorzystywanie współczesnych teorii badań religii, teologii i języka. Nauczanie odbywa się w językach angielskim oraz arabskim.

Dzięki połączeniu poważnego podejścia do zarówno klasycznego jak i współczesnego dorobku naukowego w dziedzinie islamu z krytyczną i analityczną atmosferą nauczania, Instytut Al-Mahdi dąży do kształcenia uczonych przygotowanych do aktywnego udziału w zachodnim dyskursie  akademickim oraz rozwoju intelektualnej tradycji muzułmańskiej.

Przyczyniają się oni jednocześnie do przedstawiania prawdziwie ludzkiej twarzy islamu oraz jego nauk szerszemu społeczeństwu.

Są również merytorycznie przygotowani do współpracy z mediami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także z lokalnymi społecznościami, ukazując ludzką twarz islamu według nauk Ahlul Bejt.

 

Program krótkich kursów

Instytut Al-Mahdi oferuje również szereg krótkich kursów w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie różnych aspektów islamu, nie będących w stanie poświęcić studiom kilku lat. 

Otwarta i niedogmatyczna filozofia nauczania umożliwia podjęcie tych kursów zarówno muzułmanom, jak i osobom innych wyznań.