Al-Mahdi Institute : Education & Research

Education

 

Az Al-Mahdi Intézet azzal a központi céllal lett megalapítva,  hogy létrehozzon egy olyan oktatási intézményt Európában, amely fejlett és magas fokú oktatást tud nyújtani az Iszlám Tudományok és az Arab nyelv területén, kifejezetten a multi kultúrális és plurális környezetben élő hallgatóinak igényeihez mérten.

A Négy-éves Hawza Program

Az Al-Mahdi Intézet Négy-éves Hawza Programja  egy intenzív és módosított formája annak, amit  Najaf és Qum  hagyományos Muszlim oktatási központjaiban tanítanak. Részletes alapot nyújt hallgatóinak olvasás, klasszikus szöveg értelmezés és kontextualizálás területén, nagy hangsúlyt fektetve a modern elképzelések használatára a vallás, a teológia és a  nyelv tanulmányozásakor. Habár más muszlim központoktól eltérően ez a tananyag egészében angolul és arabul van öszeállítva és átadva, kifejezetten azért készült, hogy segítsen a hallgatóknak azonosítani a mai világban élő muszlimokat foglalkoztató dolgokat. A Négy Éves Hawza Program célja folytatni a képzését:

EGY: Innovatív gondolkodóknak, akik képesek hozzájárulni a Muszlim eszméhez az Ulamával és a Muszlim oktatás hagyományos központjaival való elfoglaltságon keresztül, ahogy azt Qum, Najaf, Kairó Hawzai és medresszéi illetve a az Akadémia Nemzeti és Nemzet-közi központjai magyarázzák.

KETTŐ: Hagyományoknak megfe-lelő alapismeretekkel rendelkező és tudatos tudósok képesek a Médiát, a Kormányt és a nem kormányzati intézeteket és tősgyökeres közös-ségeket  informálni , melyek meg-rajzolják és előremozdítják az Iszlám emberi arcát  az Ahl al-Bayt tanításain keresztül.

 

A Rövid Kurzusok Program

Hozzáférést biztosít a magas szín-vonalú Iszlám tanulmányokhoz és nyelv gyakorláshoz, hogy kielégítse  a medresze utáni és felnőtt oktatás igényeit mintegy eszközként szol-gálván az egyén és a közösség intellektuális és spirituális fejlődésé-hez. Ennek eredményeképpen tá-gul a gondolkodásmód a Próféta tanításainak mélyebb megértésé-re. Az AMI nem dogmatikus és nyílt filozófiája lehetővé teszi mind a muszlimok és nem muszlimok számára a képzéseken való részvételt.